Regulamin serwisu

§ 1
Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z serwisu

 1. Właścicielem serwisu Lekarze pacjentom - pytania i odpowiedzi jest Medycyna Praktyczna z siedzibą w Krakowie, 30-510, przy ul. Rejtana 2.
 2. Podstawowym przedmiotem serwisu jest udostępnianie w Internecie odpowiedzi ekspertów (lekarzy specjalistów) na pytania pacjentów.
 3. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.
 4. Baza danych osobowych użytkowników podlega ochronie prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.


§ 2
Usługi

 1. Za pośrednictwem serwisu użytkownicy mają możliwość zadawania pytań lekarzom specjalistom. Pytania można zadawać, korzystając z formularza umieszczonego na stronie, przesyłając je mailem na adres redakcji bądź telefonicznie.
 2. Pytania oraz udzielone przez ekspertów odpowiedzi zostaną udostępnione bez ograniczeń wszystkim użytkownikom serwisów tematycznych Medycyny Praktycznej oraz serwisom partnerskim Medycyny Praktycznej.
 3. Medycyna Praktyczna dołoży wszelkich starań, aby odpowiedzieć na zadane przez użytkownika pytanie, ale nie jest zobowiązana do udzielania odpowiedzi na wszystkie zadane pytania, w szczególności, gdy będą one dotyczyły konkretnej sytuacji klinicznej u konkretnego pacjenta, co do której zachodzi domniemanie, że odpowiedź mogłaby wpłynąć na proces diagnostyczno-terapeutyczny, do którego prowadzenia uprawniony jest jedynie lekarz w ramach określonych Ustawą z dn. 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
 4. Medycyna Praktyczna dołoży wszelkich starań, aby odpowiedzi pojawiające się na stronach serwisu pozbawione były jakichkolwiek błędów i pomyłek.
 5. W związku z faktem, że decyzje mające konsekwencje terapeutyczne powinny być oparte na wiedzy i doświadczeniu lekarza oraz osobistej konsultacji z lekarzem, wszelkie roszczenia prawne wobec Medycyny Praktycznej dotyczące ewentualnych szkód pośrednich i bezpośrednich są wykluczone.
 6. Każda informacja uzyskana drogą elektroniczną ma charakter edukacyjny i zawiera ogólne wiadomości o chorobie oraz postępowaniu w niej. Nie stanowi ona porady lekarskiej, opinii, orzeczenia lub informacji o stanie zdrowia określonego pacjenta w rozumieniu Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
 7. Wszelkie decyzje mające konsekwencje terapeutyczne powinny być oparte na wiedzy i doświadczeniu lekarza po uzyskaniu wszelkich koniecznych informacji (w tym m.in. aktualnych wyników badań dodatkowych) i szczegółowym zbadaniu chorego.


§ 3
Użytkownik

 1. Użytkownikiem serwisu może być każda osoba fizyczna, która zaakceptuje postanowienia Regulaminu.
 2. Rejestrując się w serwisie, użytkownik zapewnia i oświadcza, iż:
  a) zapoznał się z regulaminem
  b) wszelkie dane przekazuje w sposób dobrowolny
  c) wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Medycynę Praktyczną z siedzibą w Krakowie, 30-510, przy ul. Rejtana 2 wszelkich przekazanych podczas rejestracji, jak i podczas późniejszej edycji danych.
  d) wyraża zgodę na wykorzystywanie powyższych danych w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji (publikacja może odbywać się tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie wskazywały na powiązania z imieniem i nazwiskiem lub sposobem bezpośredniego kontaktu z użytkownikiem)
  e) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji od Medycyny Praktycznej z siedzibą w Krakowie, 30-510, przy ul. Rejtana 2.


§ 4
Reklamacje

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu mogą być reklamowane przez użytkownika poprzez zgłaszanie nieprawidłowości Medycynie Praktycznej.
 2. W ten sam sposób reklamuje się poszczególne usługi świadczone w serwisie, o ile nic innego nie postanowiono w regulaminach dotyczących świadczenia danej usługi, z którą reklamacja jest związana.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez redakcję serwisu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Medycyna Praktyczna zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona nieprawidłowości wynikających z nieznajomości regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach serwisu lub bezpośrednio przez Medycynę Praktyczną.


§ 5
Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

 1. Każda informacja uzyskana drogą elektroniczną ma charakter edukacyjny i zawiera ogólne wiadomości o chorobie oraz postępowaniu w niej. Nie stanowi ona porady lekarskiej, opinii, orzeczenia lub informacji o stanie zdrowia określonego pacjenta w rozumieniu Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
 2. Wszelkie decyzje mające konsekwencje terapeutyczne powinny być oparte na wiedzy i doświadczeniu lekarza po uzyskaniu wszelkich koniecznych informacji (w tym m.in. aktualnych wyników badań dodatkowych) i szczegółowym zbadaniu chorego.
 3. Medycyna Praktyczna jako właściciel i zarządca serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Medycyna Praktyczna nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia niezawinione przez Medycynę Praktyczną lub spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
 4. Medycyna Praktyczna zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym użytkowników.
 5. Medycyna Praktyczna nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Medycyny Praktycznej, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
 6. Zabronione jest bez zgody Medycyny Praktycznej wyrażonej na piśmie; kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści.
 7. Medycyna Praktyczna zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez użytkowników.
 8. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Medycyny Praktycznej pod adres e-mail redakcja.pacjent@mp.pl lub pocztą tradycyjną na adres Medycyna Praktyczna, 30-510 Kraków, ul. Rejtana 2.


§ 6
Zmiany Regulaminu

Wszelkie postanowienia regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Medycynę Praktyczną, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronach serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.


Regulamin obowiązuje od dn. 29.04.2011 do odwołania. Ostatnia modyfikacja: 20.09.2011.
Data utworzenia: 29.04.2011
Regulamin serwisuOceń:
(5.00/5 z 1 ocen)

Publikacje, którym ufa Twój lekarz

Medycyna Praktyczna jest wiodącym krajowym wydawcą literatury fachowej. 98% lekarzy podejmuje decyzje diagnostyczne lub terapeutyczne z wykorzystaniem naszych publikacji.

Partner


Akcja społeczna "Leczyć po ludzku" prowadzona jest przez Gazetę Wyborczą oraz Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

Korzystając ze stron oraz aplikacji mobilnych Medycyny Praktycznej, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz zgodnie z polityką Medycyny Praktycznej dotyczącą plików cookies